วัดพระธรรมกายช่วยเหลือคณะสงฆ์เขตสายไหม กทม. :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือคณะสงฆ์เขตสายไหม กทม.

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดย พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จัดส่งถุงยังชีพจำนวน 500 ถุง เพื่อถวายแด่พระภิกษุ-สามเณร และช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดพรพระร่วงประสิทธิ์ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีพระปริยัติวโรปการ เจ้าคณะเขตสายไหม เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังได้จัดถวายเรือยนต์และเรือไฟเบอร์ จำนวน 8 ลำ เพื่อนำไปบริหารการจัดการเกี่ยวกับการขนส่งให้พระภิกษุ-สามเณร และชาวบ้านในเขตสายไหมที่มีอยู่เป็นจำนวนกว่า 1,000 ครัวเรือน อีกทั้งได้ใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางและลำเลียงอาหารด้วย

พระปริยัติวโรปการ เจ้าคณะเขตสายไหม ได้กล่าวว่า “ขอขอบคุณมูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ที่มีความกรุณามาช่วยคณะสงฆ์เขตสายไหม ในคราวที่ประสบอุทกภัยใหญ่ในครั้งนี้ ความเดือดร้อนครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะพระภิกษุ สามเณร เท่านั้น ฆราวาส ญาติโยม ก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน ซึ่งมูลนิธิธรรมกายมีบทบาทในการสงเคราะห์เช่นนี้มาโดยตลอด และทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ บุกป่าฝ่าน้ำมาจนถึงคณะสงฆ์ในเขตสายไหม ที่น้ำท่วมมาเป็นเวลาเกือบเดือนแล้ว ในวันนี้ฆราวาส ญาติโยม ที่มาคอยรับความช่วยเหลือก็ซาบซึ้งน้ำใจและต้องขอบคุณมา ณ โอกาสนี้”

วัดพระธรรมกายจัดถวายถุงยังชีพ - เรือ แด่คณะสงฆ์เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้