ระดมกำลังพระวัดพระธรรมกายสร้างพนังป้องน้ำท่วมวัดราชโอรส :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ระดมกำลังพระวัดพระธรรมกายสร้างพนังป้องน้ำท่วมวัดราชโอรส

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงกลางดึกของวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้ระดมกำลังพระภิกษุสามเณร จำนวน 130 รูป ไปสมทบกับพระภิกษุสามเณรวัดราชโอรสาราม จำนวน 50 รูป เร่งสร้างพนังกั้นน้ำ โดยเสริมกระสอบทรายตลอดแนวกำแพงวัดซึ่งอยู่ริมคลองสนามไชย และคลองบางหว้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองทั้งสองแห่งทะลักเข้าท่วมภายในวัด หลังระดับน้ำในคลองสูงขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับพนังกั้นน้ำที่สร้างครั้งนี้ มีความยาว 200 เมตร สูง 1.50 เมตร ใช้กระสอบทราย 6,000 ถุงเรียงซ้อนกันโดยลดหลั่นลงมาถึง 5 ชั้นโดยเสริมพนังกั้นน้ำเสร็จสมบูรณ์ในเวลา 03.30น . ของวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน คาดว่า พนังกั้นน้ำนี้จะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำเอ่อเข้าท่วมวัดราชโอรสารามได้

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120)

พระสนิทวงศ์ 083-540-4744 และพระจิรพัทธ์ 08-5097-6775

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้