วัดพระธรรมกายได้ช่วยกู้ถนนเส้นทางเข้าอำเภอคลองหลวง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายได้ช่วยกู้ถนนเส้นทางเข้าอำเภอคลองหลวง

 

วันนี้ (31 ต.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระจากวัดพระธรรมกาย และชาวบ้าน อ.คลองหลวง ได้ช่วยกันเร่งกู้เส้นทางตัดเข้า อ.คลองหลวง ถ.คลองหลวง-หนองเสือ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หลังระดับน้ำบริเวณคอสะพานข้ามคลองหนึ่ง ช่วงบริวเณทางข้ามตลาดบางขันธ์ ระดับน้ำท่วมสูง 50-40 เซนติเมตร ตลอดระยะทางกว่า 500 เมตร รถเล็กไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ ต้องเฉพาะรถขนาดใหญ่และรถยกล้อสูงเท่านั้น ทำให้ประชาชนที่ต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวเพื่อตัดเข้าถนนมอเตอร์เวย์ เป็นไปด้วยความลำบากวัดพระธรรมกายและชาวบ้านจึงใช้วิธีการกู้ถนนด้วยการใช้ท่อปูนวางเรียง และใช้กระสอบทรายวางทิ้งในท่อปูนอีกต่อ จากนั้นใช้ผ้าใบคลุมแนวท่อปูนอีกชั้นแล้วสูบน้ำบนถนนออก เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำในพื้นถนนให้ลดลง ให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เดินทางไปได้อย่างสะดวก

 

 

วันที่ 31 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระจากวัดพระธรรมกายและชาวบ้าน อ.คลองหลวงช่วยกันกู้เส้นทางตัดเข้าอ.คลองหลวง ถนนคลองหลวง-หนองเสือ จ.ปทุมธานี หลังระดับน้ำบริเวณคอสะพานข้ามคลองหนึ่งช่วงบริวเวณทางข้ามตลาดบางขันธ์ น้ำท่วมสูงราว 80 เซนติเมตร ตลองทางยาวกว่า 500 เมตร ส่งผลให้รถเล็กไม่สามารถผ่านเข้าออกได้ อีกทั้งคนที่ต้องการใช้เส้นทางดังกล่าวยังถนนมอเตอร์เวย์เกิดความลำบาก ในการนี้ ทางวัดพระธรรมกายและชาวบ้านได้ท่อปูนวางเรียงกัน และใช้กระสอบทรายทับท่อปูนก่อนจะใช้ผ้าคลุมแนวท่อปูนอีกชั้นแล้วสูบน้ำบนถนนออก เพื่อเป็นการลดปริมาณน้ำพื้นถนนลดลง

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้