มูลนิธิธรรมกายจัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกายจัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวัโส ได้กล่าวว่า วันนี้ (31 ต.ค.) เมื่อเวลา 9.30 น. มูลนิธิธรรมกาย โดย พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มอบหมายให้พระภิกษุและกัลยาณมิตร จัดคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อนำอาหาร น้ำดื่ม และของใช้จำเป็นไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่คลอง 1-5 เขต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับการเดินทางไปมอบ จะแบ่งเป็น 10 สาย รถสิบล้อ 7 คัน เรือ 40 ลำ บรรทุกอาหารกล่องพร้อมรับประทานจำนวน 6,000 ชุด ถุงยังชีพ 150 ชุด น้ำดื่ม 37,500 ถุง โดยมูลนิธิธรรมกายจะให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดังกล่าวจนกว่าระดับน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ตั้งแต่คลอง 1-5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หากต้องการอาหารและน้ำดื่มจากมูลนิธิธรรมกายติดต่อได้ที่ พระสิทธิโชค สิทฺธิภโค โทร.081-494-1594 หรือ Call Center 02-831-1000

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120)

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส 083-540-4744 และ พระจิรพัทธ์ กิตฺติภทฺโท 085-097-6775

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้