คมนาคมประสานวัดพระธรรมกาย จัด BIG BAG 4,000 ถุง ป้องคลองประปา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

คมนาคมประสานวัดพระธรรมกาย จัด BIG BAG 4,000 ถุง ป้องคลองประปา

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย แจ้งว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2554 ที่ผ่านมา ทางวัดพระธรรมกายได้รับการติดต่อขอความร่วมมือจากกระทรวงคมนาคม ให้ทางวัดสนับสนุนในการจัดหาและบรรจุ กระสอบทรายยักษ์ หรือ BIG BAG หนักกระสอบละ 1 ตัน จำนวน 4,000 กระสอบ เพื่อนำไปป้องกันแนวคันกั้นน้ำที่แตกของคลองประปา ไม่ให้น้ำจากภายนอกไหลเข้าคลองประปา ซึ่งจะทำให้คุณภาพของน้ำที่จะทำเป็นน้ำประปานั้นได้รับการปนเปื้อน

โดยก่อนหน้านี้ วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ที่เกิดเหตุการณ์ กำแพงหมู่บ้านใกล้ตลาดไทพัง ความยาว 3.50 เมตร ส่งผลให้ไหลล้นพนังกั้นน้ำของตลาดไท ทำให้มีน้ำท่วมประมาณ 1 ใน 4 ของพื้นที่ตลาดไทนั้น ทางวัดพระธรรมกายจึงได้เข้าไปร่วมมือกับตลาดไท ด้วยการสนับสนุนรถแบ็คโฮล เพื่อตักดินกันเป็นคันกั้นน้ำและนำกระสอบทรายยักษ์ (Big Bag) ขนาด 1 ตัน จำนวนหนึ่งไปเสริมแนวกำแพงหมู่บ้านที่แตกออกจนสามารถอุดรอกแตกและหยุดการไหลของน้ำได้ ทำให้ขณะนี้ตลาดไทยังสามารถค้าขายได้ตามปกติทุกประการ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (23/2 ม.7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120)

พระสนิทวงศ์ 083-540-4744 และ พระสิทธิโชค 081-494-1594

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้