ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณคลองหลวง (น้ำท่วมครั้งใหญ่ 2554) :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณคลองหลวง (น้ำท่วมครั้งใหญ่ 2554)

ประมวลภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณคลองระพีพัฒน์ คลองหลวง และรอบๆ วัดพระธรรมกาย วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2554

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้