บวชพระ 1 แสนรูป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
อุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
2 กันยายน พ.ศ. 2565

"โครงการอุปสมบทหมู่ บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2565" อบรมระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพร
9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพร จังหวัดชุมพร จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี
9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชลบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
9 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 วัดถ้ำเขาวง
8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมวัดถ้ำเขาวง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 วัดราษฎร์สังคม
8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมวัดราษฎร์สังคม อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์
8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
8 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ธุดงคสถานจันทปุระ
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมธุดงคสถานจันทปุระ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ธุดงคสถานปราจีน
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมธุดงคสถานปราจีนบุรี ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ธุดงคสถานพิษณุโลก
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่ออาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมธุดงคสถานพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระแสนรูป รุ่นเข้าพรรษา 2558 ธุดงคสถานล้านนา
7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

เมื่อศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อบรมธุดงคสถานล้านนา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอุปสมบทหมู่แสนรูป รุ่นเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558

read more
บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2558
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2558 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2558 "ครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชาย ต้องบวชให้ได้ อย่างน้อย 1 พรรษา"

read more
โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 2558
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

โครงการอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2558 (รวม 57 วัน)

read more
บวชเพื่ออะไร ?
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตสมณะ คือ ชีวิตที่ทรงคุณค่า นานาทัศนะของลูกผู้ชายที่ตัดสินใจสละความสุขทางโลก มุ่งศึกษาธรรมะ เพื่อความสุขที่แท้จริง

read more
บวชพระเข้าพรรษา พ.ศ.2557
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 1 แสนรูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (รุ่นเข้าพรรษา พ.ศ.2557) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 16 ตุลาคม พ.ศ.2557 (รวม 120 วัน) ช่วงที่ 2 สำหรับผู้ที่สามารถอยู่รับกฐิน อบรมระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 (รวม 137 วัน)

read more
บวชพระ 1 แสนรูป
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และ คำถาม-คำตอบ-เกี่ยวกับการบวช

read more
บวชพระ 1 แสนรูป เข้าพรรษา 2556
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วัตถุประสงค์ของการบวชมีเพียงประการเดียว คือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง ไม่ว่าจะบวชสั้น บวชยาว หรือแม้บวชเพียงวันเดียวก็ตาม การบวชเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง และตั้งใจทำอย่างนั้นจริงๆ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญ เป็นอายุพระพุทธศาสนา ถูกวัตถุประสงค์ของการบวช บวชอย่างนี้จึงจะมีอานิสงส์มากถึง 64 กัป

read more
โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2556
1 มีนาคม พ.ศ. 2556

โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2556 อุปสมบทหมู่ธรรมทายาท บูชาธรรม 69 ปี พระเทพญาณมหามุนี (โครงการ 2), อุปสมบทหมู่ ภาคฤดูร้อน 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย, อุปสมบทครูแก้ว ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ม.ปลาย ภาคฤดูร้อน, บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน

read more