พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 144 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 144

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 144

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ ปีที่ 15 ครั้งที่ 144 จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2562 พระครูสมุห์จรินทร์ รตนวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา) ปีที่ 15 ครั้งที่ 144, พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 109 ณ วัดบุณณาราม (โคกงู) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

พิธีเริ่มเวลา 06.30 น. ประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 100 รูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณคุณาธาร รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม มาเป็นประธานสงฆ์ และ นายสมบัติ สุขทอง กำนันตำบลบางขุนทอง เป็นประธานฆราวาส ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 12 ครั้งที่ 109 จำนวน 436 กองทุน พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูปิยวรคุณ เจ้าคณะอำเภอตากใบ เจ้าอาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์ มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พันเอกไพศาล หนูสังข์ รองผบ.ฉก.นราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

โอกาสนี้ พระครูสมุห์จรินทร์ รตฺนวณฺโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ผู้แทนกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลก ได้กล่าวความในใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย

พระครูปิยวรคุณ เจ้าคณะอำเภอตากใบ กล่าวว่า “พระภาคใต้บางวัดขาดแคลน บางวัดพออยู่ได้ ขอบคุณคณะสงฆ์ที่มาเป็นเนื้อนาบุญ ถือว่าเป็นบุญของพระใน 3 จังหวัดกับ 4 อำเภอ ขอบคุณวัดพระธรรมกาย เพราะท่านเห็นการณ์ไกลจึงลงมาช่วยเป็นเวลา 15 ปีแล้ว ขอให้ญาติโยมตั้งใจอุทิศส่วนบุญ ส่วนกุศลเหล่านี้ให้ถึงเหล่าวีรชนที่ล่วงลับไปแล้วด้วย”

อนี่ง พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร จังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็น ปีที่ 15 ครั้งที่ 144 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 416 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือน จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 12 ครั้งที่ 109 จำนวน 436 กองทุน รวม 12 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้