วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดสกลนคร

พระภิกษุ, อาสาสมัคร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร

ช่วงสายของวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 พระภิกษุ, อาสาสมัคร วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย, ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วมงคลสามัคคีธรรม, กัลยาณมิตรจังหวัดสกลนคร ด้วยการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ทหาร นำถุงยังชีพกว่า 500 ชุด มอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ตำบลงิ้วด่อน ตำบลธาตุเชิงชุม ชุมชนหนองบัว บ้านหนองบัว ชุมชนธาตุดูม บ้านธาตุดูม - เหล่าทัพ วัดสามัคคีธรรมหนองมันปลา อำเภอเมืองสกลนคร โดยบริเวณดังกล่าวยังคงมีน้ำท่วมสูง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเป็นที่ราบลุ่มต่ำ ติดกับหนองหาร ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำ

จากนั้น ทีมงานช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมของวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพอีก 500 ชุด ให้แก่ผู้ประสบภัยในอำเภอพังโคน อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส และอำเภอวาริชภูมิ

บทความอื่นๆในหมวดนี้