มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมาร์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมาร์

มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมาร์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2558 มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับ องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) และคณะสงฆ์เมียนมาร์ ได้เดินทางไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ เมืองกาเล มณฑลสกาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมอบเงิน 5 ล้านจัต (ประมาณ 140,000 บาท) เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้า แก่ผู้ประสบภัยด้วย

ด้านนายแพทย์พรชัย ภิญญพงษ์ ประธานองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) กล่าวว่า ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านทางเมี๊ยะจ้าวซายาดอ 200,000 บาท และพระอินทะญาณะ 100,000 บาทด้วย สำหรับเมืองกาเล มณฑลสกาย น้ำท่วมสูงถึง 25 ฟุต ขณะนี้น้ำลดระดับลงแล้ว ซึ่งมีบ้านเรือนประชาชน วัด โรงเรียน และพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหาย 274,895 ไร่

บทความอื่นๆในหมวดนี้