มูลนิธิธรรมกายมอบน้ำดื่ม และปัจจัย 4 แก่ชาวเนปาล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกายมอบน้ำดื่ม และปัจจัย 4 แก่ชาวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายมอบน้ำดื่ม และปัจจัย 4 แก่ชาวเนปาล

มูลนิธิธรรมกายมอบน้ำดื่มแก่ชาวเนปาลผู้ประสบภัย ไปแล้วกว่า 150,000 ลิตร และตั้งโรงทานแจกอาหาร ปัจจัย 4

เนปาล วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2558: พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม จนถึง 5 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ทางมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้จัดหาและมอบน้ำดื่มสะอาดแก่ชาวเนปาลผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ไปแล้วกว่า 150,000 ลิตร พร้อมทั้งตั้งโรงทานแจกอาหารสด, จุดแจกยาสามัญประจำบ้าน, อุปกรณ์ทำความสะอาดแผลเบื้องต้น และอุปกรณ์สำหรับใช้เป็นที่พักชั่วคราวให้แก่ชาวท้องถิ่นผู้สูญเสียที่อยู่อาศัย เช่น เต็นท์ ที่รองนอน แผ่นพลาสติกสำหรับสร้างกระโจม และผ้าห่ม เป็นต้น

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิธรรมกายอยู่ระหว่างดำเนินการขนส่งถุงยังชีพ จำนวน 10,000 ชุด รวมน้ำหนักทั้งสิ้น 20,000 กิโลกรัม ไปยังประเทศเนปาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไป โดยในถุงยังชีพแต่ละถุงประกอบด้วยโปรตีนธัญพืช ข้าวหอมและกับข้าวพร้อมรับประทาน ขนมเวเฟอร์ บิสกิต รวมทั้งยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาแก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย และผ้ามาส์กปิดจมูกสำหรับกันฝุ่น

“เมื่อทีมงานได้ลงพื้นที่พบว่า ชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลความเจริญและประสบภัยพิบัติ ต้องการที่พักและน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก เราจึงรีบดำเนินการจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยให้อย่างเร่งด่วนที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงหรือไม่เพียงพอ” พระสนิทวงศ์ กล่าว

ตลอดห้าวันที่ผ่านมา (1 – 5 พฤษภาคม) คณะทีมงานของมูลนิธิธรรมกาย นำโดย พระอาจารย์ถาวร ถาวโร ได้หมุนเวียนเดินทางไปช่วยเหลือชาวบ้านตามหมู่บ้านและตำบลต่างๆ จำนวน 14 แห่ง ได้แก่ เมือง Lalitpur, Kirtipur,  Khokhana, Rasuwa, Thecho, Bungamati, Thasi, Thaiba, Khumbari, Badegue, Hadegue, Dhading, Dharmasthali และ Sunakothi  และจะขยายโรงทานไปยังหมู่บ้านอื่นๆที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงเพียงพอ

พระสนิทวงศ์ กล่าวว่า “ชาวเนปาลถือเป็นญาติของชาวพุทธ เป็นเพื่อนร่วมโลก แม้ว่าปัจจุบันประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาฮินดูและมีผู้นับถือศาสนาพุทธเพียง 9% แต่ที่นั่นเป็นดินแดนประสูติของพระพุทธเจ้า เพราะมีวันนั้น พวกเราชาวพุทธจึงมีวันนี้... ก่อนหน้านี้ วัดพระธรรมกายได้จัดงานบรรพชาและปฏิบัติธรรมให้กับชาวเนปาลผู้สนใจกว่า 1 พันท่าน ภายใต้โครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอดีตเมืองพุทธ เราจึงได้อาสาสมัครชาวท้องถิ่นมาช่วยในงานนี้เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนด้านทีมงานจากวัดศรีศากยะสิงหะวิหารในเมืองปาตัน ชาวไทย – ชาวเนปาล เราไม่ทิ้งกัน”

ประชาชนผู้สนใจให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศเนปาลร่วมกับมูลนิธิธรรมกายได้ที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร.02-831-1000

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆในหมวดนี้