โครงการศูนย์ปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการศูนย์ปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง

โครงการศูนย์ปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี จัด “โครงการศูนย์ปฏิบัติธรรม 24 ชั่วโมง” ณ ห้องหมื่นดวงตะวัน โดยโครงการนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สาธุชนได้ปฏิบัติธรรมทุกวัน และเปิดโอกาสให้ผู้มีบุญทุกท่านได้มาปฏิบัติธรรมใน “โครงการสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.” โดยสามารถเลือกเวลามาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตต้นเดือนและวันงานบุญใหญ่ของวัดพระธรรมกาย

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเก็บคะแนนสำหรับแลกของที่ระลึกเพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญได้ โดยในแต่ละวันจะมีช่วงเวลาปฏิบัติธรรม แบ่งเป็น 6 ช่วง และแต่ละช่วงมี 4 รอบ ให้ทุกท่านได้เลือกปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่มาปฏิบัติธรรมต่างมีความพึงพอใจกับผลการปฏิบัติธรรมของตน และยังได้ชักชวนเพื่อนและญาติพี่น้องมาร่วมกันปฏิบัติธรรมให้ใจใสใจสบายอีกด้วย

บทความอื่นๆในหมวดนี้