โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร จังหวัดกาฬสินธุ์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร จัวหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ณ วัดดงสว่างใต้ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีสาธุชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโพธิ์ และตำบลใกล้เคียง ให้ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยคณะพระภิกษุจากศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ได้แสดงธรรมในหัวข้อ บุญกิริยาวัตถุ, ความดีสากล 5 ประการ, เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต อีกทั้งยังได้ลงฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ และในวันสุดท้ายได้มีพิธีตักบาตรพระ 19 รูป

การจัดปฏิบัติธรรมสัญจรในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความรักและความศรัทธาในพระรัตนตรัย มีความเข้าใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และยังเกิดกำลังใจในการบำเพ็ญตนเป็นอุบาสก อุบาสิกา ผู้จะคอยทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดยาวนานตลอดไป ซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรนี้ จะจัดทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ โดยมีเป้าหมายจะจัดให้ครบทุกตำบล ในจังหวัดกาฬสินธุ์

บทความอื่นๆในหมวดนี้