มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดปัตตานี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดปัตตานี

มูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้ง จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกาย โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มอบหมายให้ผู้แทน นำข้าวสารอาหารแห้งไปถวายแด่พระภิกษุ จำนวน 15 วัด พร้อมทั้งมอบให้กับโรงเรียนจำนวน 7 แห่ง, ชาวบ้านในตำบลท่าข้าม, ทหารที่รักษาความสงบให้กับชุมชนจำนวน 4 กองร้อย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบและ ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในเขตอำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งครั้งนี้ได้ทำพิธีรับมอบ ณ วัดดิษฐาวาส หรือวัดท่ามะนาว อำเภอปานาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีพระครูวิชิตโพธิวัฒน์ วัดโพธาราม อำเภอปานาเระ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และกัลยาณมิตรถนอม พรหมเดช อาสาฟื้นฟูศีลธรรมโลก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่นำไปมอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 30,000 ซอง, ข้าวสารจำนวน 7,700 กิโลกรัม, ปลากระป๋องจำนวน 10,000 กระป๋อง, ขนมเวเฟอร์และขนมกรอบ 8,000 ซอง, เครื่องดื่มชนิดชง 3,000 ซอง

บทความอื่นๆในหมวดนี้