พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายชิคาโก :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายชิคาโก

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายชิคาโก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2557 สาธุชนที่มาร่วมงานมีทั้งชาวไทย ชาวลาว ชาวอเมริกัน ทั้งในเมืองชิคาโกและรัฐใกล้เคียง พิธีกรรมในภาคเช้า พระครูภาวนาสุทธิวิเทศ ประธานสงฆ์ นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรม โดยมีประธานเปิดงาน คือ คุณฆฏนาวดี กัลยาณมิตร รองกงสุลประจำนครชิคาโก จากนั้นทุกท่านกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน ตักบาตรเทโวโรหณะแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 11 รูป ที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญ

พิธีกรรมในภาคบ่าย เป็นพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยคณะประธานกฐิน ได้แก่ กัลยาณมิตรสุรพล – กัลยาณมิตรสายรุ้ง – กัลยาณมิตรศลิษา เวชชกิจ และคณะเจ้าภาพ อัญเชิญผ้าไตรกฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี สำหรับพระภิกษุผู้ได้รับผ้ากฐินในปีนี้ คือ พระวุฒิพงศ์ วุฑฒิวังโส เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายชิคาโก จากนั้น สาธุชนร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ต่อด้วยประธานสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการสร้างบารมี และปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์การสร้างบุญร่วมกัน

วัดพระธรรมกายชิคาโก

  • Meditation Center of Chicago (M.C.C.)
  • 6224 W. Gunnison St. Chicago, IL 60630
  • เจ้าอาวาส: พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(1)-773-763-8763
  • โทรสาร: +(1)-773-763-789

บทความอื่นๆในหมวดนี้