พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเท็กซัส :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเท็กซัส

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเท็กซัส

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 โดยได้รับความเมตตาจาก พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ มาเป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย นำนั่งสมาธิเพื่อกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใส เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ สาธุชนทุกท่านอาราธนาศีล 5, ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ในภาคบ่าย ประธานกฐินสามัคคี คือ กัลยาณมิตรแสง – กัลยาณมิตรชมพู – กัลยาณมิตรแซม ชัยชนะสงคราม และคณะรองประธานทั้ง 15 คณะ รวมทั้งสาธุชนจำนวนมาก ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้ากฐินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี เพื่อน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ โอกาสนี้พระครูภาวนาสุทธิวิเทศน์ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเท็กซัส และคณะกัลยาณมิตรได้ร่วมมุทิตาสักการะแด่พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดด้วย

วัดพระธรรมกายเท็กซัส

  • Meditation Center of Texas (M.C.T.X.)
  • 1011 Thannisch Dr., Arlington, TX 76011
  • เจ้าอาวาส: พระครูภาวนาสุทธิวิเทศ (วิจักษ์ สุทฺธิวโร)
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(1)-817-275-7700
  • เว็บไซต์: www.dhammakayatexas.us

บทความอื่นๆในหมวดนี้