พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายไทเป :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายไทเป

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายไทเป

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายไทเป ประเทศไต้หวัน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี พ.ศ.2557 ในภาคเช้า พระมหาเอกพันธ์ พนฺธมุตฺโต นำสาธุชนชาวไทยและชาวไต้หวันสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ ให้ใสสะอาด ก่อนที่จะได้อาราธนาศีล 5 และร่วมกันตักบาตรด้วยใจที่สดชื่นเบิกบาน

ในภาคบ่าย เป็นพิธีอัญเชิญผ้ากฐิน นำโดยประธานกฐิน คือ กัลยาณมิตรสุขเกษม – กัลยาณมิตรไมตรีจิตร์ สุพรรณนานนท์ จากนั้น ประธานกฐินน้อมนำผ้ากฐินถวายแด่คณะสงฆ์ พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ ได้เมตตากล่าวสัมโมทนียกถา โดยมีพระอาจารย์ธณัช เชฎฐธมฺโม แปลเป็นภาษาจีน มีใจความว่า “ผู้ที่มีใจใสสะอาดบริสุทธิ์ และได้ทำบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ก็จะได้รับอานิสงส์อย่างไม่มีประมาณ”

เมื่อเสร็จงาน ทุกท่านได้ร่วมกันทำความดีสากล ด้วยการเก็บงาน ปัด, กวาด, เช็ด, ถู ทำความสะอาดวัด อย่างมีความสุขและมีความปลื้มปีติที่ได้มาสร้างบุญร่วมกัน

วัดพระธรรมกายไทเป

  • Dhammakaya International Meditation Center of Taipei
  • 3F.No.9, Lane 16, Sec. 2, Sihchuan Rd., Banqiao District, New Taipei City 220, R.O.C.
  • เจ้าอาวาส: พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(886)-2-8966-1000
  • เว็บไซต์: www.dmc.org.tw

บทความอื่นๆในหมวดนี้