พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายซีแอตเติล :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายซีแอตเติล

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายซีแอตเติล

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดทอดกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2557 พิธีกรรมในภาคเช้า พระครูภาวนาวิเทศ ประธานสงฆ์ นำสาธุชนปฏิบัติธรรม กลั่นใจใสๆ ก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันอาราธนาศีล 5, ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และพิธีตักบาตร พิธีกรรมในภาคบ่าย เริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี คณะประธานกฐินสามัคคีในปีนี้ คือ  กัลยาณมิตรรัฐ เนตรไทย, กัลยาณมิตรพะเยาว์ วอล์คแมน, กัลยาณมิตรพะเยาว์ แวนซะไร้ และกัลยาณมิตรสุชาดา เนตรไทย ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรกฐินแด่คณะสงฆ์ และถวายคิลานเภสัช ในโอกาสนี้ พระธรรมทายาทรุ่นบวชฉลองกฐิน ได้เปิดเผยความประทับใจในการบวช และรับประกาศนียบัตรจากประธานสงฆ์ ปิดท้ายด้วย สาธุชนได้ถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกันไว้ระลึกถึงบุญใหญ่ในวันนี้

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล

  • Seattle Meditation Center (S.M.C.)
  • 21910 44th Ave. W., Mountlake Terrace, WA 98043
  • เจ้าอาวาส: พระครูภาวนาวิเทศ (พม.วิรัตน์ มณิกนฺโต)
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(1)-425-608-0096
  • โทรสาร: +(1)-425-608-0096

บทความอื่นๆในหมวดนี้