วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์นราธิวาส :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์นราธิวาส

วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยคณะสงฆ์นราธิวาส

วัดพระธรรมกายมอบข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ ช่วยคณะสงฆ์ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย โดยพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย มอบหมายให้ผู้แทนมูลนิธิธรรมกาย นำอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือแด่คณะสงฆ์ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่, ประชาชน ณ ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยมีพระครูสุตะธรรมโชต เจ้าอาวาสวัดพนาสนฑ์ จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธี

สำหรับวัดที่มารับมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ ได้แก่ วัดเขานาคา, วัดโคกเคียน, วัดทุ่งกง, วัดพนาสนฑ์, วัดประชาภิรมย์, วัดพรหมนิวาส, วัดกำแพง, วัดพิกุลทอง และสำนักสงฆ์บ้านไม้งาม นอกจากนี้ ยังมีองค์กรและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 5, โรงเรียนวัดพนาสนฑ์, โรงเรียนวัดโคกเคียน, ศูนย์อบรมเยาวชนบ้านร่มเย็น, ชุมชนบ้านทุ่งกง, ชุมชนสี่แยกสหกรณ์, องค์กรบริหารสวนตำบลโคกเคียน, ศูนย์สงเคราะห์เด็กชาย เทศบาลเมืองนราธิวาส และหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 33 นาวิกโยธินทหาร พัน ร.8 กรม ร.3 พล.นย.

การมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ – สามเณร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ จากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน มีการส่งมอบอาหารแห้งแล้วกว่า 4,500 ตัน รวมมูลค่า 225 กว่าล้านบาท และยังคงให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะสงบดังเดิม

พระครูสุตะธรรมโชต เจ้าอาวาสวัดพนาสนฑ์ กล่าวว่า “คณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายเป็นอย่างมาก คณะสงฆ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกำลังใจที่จะอยู่ในพื้นที่ โดยเฉพาะวัดเล็กๆในป่าที่พระสงฆ์ดำรงอยู่ ก็เพราะด้วยกำลังใจจากวัดพระธรรมกายที่ได้ให้ความช่วยเหลือมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 จนถึงทุกวันนี้ จึงขอขอบคุณหลวงพ่อธัมมชโยเป็นอย่างยิ่ง”

บทความที่เกี่ยวข้อง: โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป

บทความอื่นๆในหมวดนี้