พิธีทอดผ้าป่า พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดผ้าป่า พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน

พิธีทอดผ้าป่า พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน

เมื่อวันที่10 ตุลาคม พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน ประเทศบาห์เรน จัดพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน ประจำปี พ.ศ.2557 พิธีเริ่มด้วยสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัตรเช้า และร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับวัดพระธรรมกายในประเทศไทย ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ในภาคสายเป็นการปฏิบัติธรรม และถวายอาคารพระผู้ปราบมาร จากนั้น ผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยร่วมบุญกฐินธรรมชัย สร้างทุกสิ่งประจำปี พ.ศ.2557 ในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าบริวารกฐิน เริ่มด้วยพระอาจารย์นำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จากนั้นคณะเจ้าภาพตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ประธานทอดผ้าป่าครั้งนี้ ได้แก่ กัลยาณมิตรจารุวรรณ ดวงสุวรรณ์ ซึ่งงานบุญครั้งนี้ สร้างความปลื้มปีติให้กับสาธุชนและผู้มีบุญที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน

ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน

  • Bahrain Meditation Center
  • Kanoo Garden, H:1310, R:5641, Salihiya 356, Manama City, Kingdom of Bahrain
  • หัวหน้าศูนย์: พระปุณยวีร์ ขนฺติวีโร
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: + (973)1724-3274

บทความอื่นๆในหมวดนี้