พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบูโรส :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบูโรส

พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 วัดพระธรรมกายบูโรส

พิธีทอดกฐินสามัคคีปีที่ 2 เพื่อสร้างวัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีทอดกฐินสามัคคีขึ้นเป็นปีที่ 2 ในภาคเช้า เป็นพิธีปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใส จากนั้นเหล่ากัลยาณมิตรได้อาราธนาศีล 5, กล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ, ร่วมกันตักบาตร และ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 20 รูป ในภาคบ่าย ประธานสงฆ์ คือ พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบูโรส นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ใส โดยมีนายแพทย์สุทธิศักดิ์ เรืองปราชญ์ นำกล่าวคำอัญเชิญเทวดา ก่อนทำพิธีทอดกฐิน ซึ่งประธานกฐินในปีนี้ได้แก่ กัลยาณมิตรบังอร แซ่เต็ง และกัลยาณมิตรไกรสร เที่ยงอักษร จากนั้นสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายปัจจัยไทยธรรม และถ่ายรูปประวัติศาสตร์ร่วมกันด้วยความเบิกบานในบุญ

วัดพระธรรมกายบูโรส

  • Wat Phra Dhammakaya Borås
  • Kvibergsgatan 79, 50467 Borås, Sweden
  • เจ้าอาวาส: พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร)
  • อีเมล: [email protected]
  • โทรศัพท์: +(46) 33-418-724,
  • โทรสาร: + (46) 739-130-332
  • เว็บไซต์: www.watboras.se

บทความอื่นๆในหมวดนี้