ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

บทความอื่นๆในหมวดนี้