รู้จักเรา :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บทความในหมวดนี้
ประวัติความเป็นมา

ปัจจุบันมีผู้กล่าวกันมากว่า "คนไม่ค่อยเข้าวัด ผู้คนมีศีลธรรมน้อยลง" วัดพระธรรมกายมองปัญหานี้ในมุมกลับว่า "จริงๆ แล้วประชาชนอยากเข้าวัด แต่วัดยังไม่น่าเข้า เป็นหน้าที่ของพระภิกษุสงฆ์ จะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาปรับปรุงวัดให้น่าเข้า แล้วประชาชนก็จะหลั่งไหลเข้าวัดเอง" จากแนวคิดนี้ วัดพระธรรมกาย ได้แบ่งเขตพื้นที่เป็น เขตพุทธาวาส ที่ตั้งของโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธรูป เขตธัมมาวาส ที่แสดงธรรมอบรมประชาชน เขตสังฆาวาส ที่พักสงฆ์ อย่างเป็นสัดส่วนและได้พัฒนาวัดตามหลักปฏิรูปเทส ๔ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเวป

รายละเอียดนโยบายความเป็นส่วนตัวของเวป dhammakaya.net ตามกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเทศไทย ปี 2565


ติดต่อเรา

มูลนิธิธรรมกาย: 40 หมู่ 8, คลองสอง, อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ประเทศไทย โทร: +(66)-2831-1000 อีเมล์: [email protected], วัดพระธรรมกาย: 23/2 หมู่ 7, คลองสาม, อำเภอคลองหลวง, ปทุมธานี 12120, ประเทศไทย โทร: +(66)-2831-1000 อีเมล์: [email protected]