เด็กดีวีสตาร์ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10
14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ร่วมกับองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และวัดพระธรรมกาย จัดมหกรรมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10

read more
อธิบดีกรมการศาสนาพุทธ อินโดนีเซีย ร่วมงานวีสตาร์
14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อธิบดีกรมการศาสนาพุทธ ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกาย และร่วมงานเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9

read more
คณะองค์กรพุทธ ชมนิทรรศการความลับของชีวิต
12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

คณะผู้แทนองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก และองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก เข้าชมนิทรรศการความลับของชีวิต ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
งานแถลงข่าวเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9
9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการและโฆษกมหาเถรสมาคม วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ ในงานแถลงข่าววันร่วมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9

read more
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 9
3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

กำหนดการ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ (V-Star) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9 วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ สภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคดชั้น 1 และชั้น 2 วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
เด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 8
6 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำหนดการ วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 8 วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

read more
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 7
8 ธันวาคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2555 เป็น “วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 7” ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เพื่อร่วมกิจกรรมประเมินมาตรฐานศีลธรรม คาดว่าจะมีเด็กดีวีสตาร์เดินทางมาร่วมงานไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านคน

read more
วันรวมพลคนเปลี่ยนโลก (วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 6)
31 มกราคม พ.ศ. 2555

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา บรรดาเด็กนักเรียนจากทั่วประเทศ ในโครงการเด็กดีวีสตาร์ (V-Star) ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ได้มาพบกันอีกครั้ง ณ วัดพระธรรมกาย ในงาน “วันรวมพลคนเปลี่ยนโลก” (V-Star Change the World) ซึ่งในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 6 แล้ว

read more
วันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ดาวแห่งความดี ครั้งที่ 6
26 มกราคม พ.ศ. 2555

โครงการเด็กดีวีสตาร์ ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม ที่เรียกว่า “ดาวแห่งความดี” หรือ “V-Star” (The Virtuous Star) เพื่อให้มีนิสัยดีๆพื้นฐาน 3 อย่าง คือ วินัย, เคารพ, อดทน โดยร่วมมือกับสถาบันหลักของสังคมไทย ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน

read more
วันรวมพลังดาวแห่งความดี ครั้งที่ 4 2552
12 ธันวาคม พ.ศ. 2552

เป็นดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่ต้องการปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามแก่เยาวชน ด้วยการพัฒนานิสัยผ่านกิจกวัตรกิจกรรมประจำวันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดนิสัยที่พึงประสงค์อย่างชัดเจนและถาวร โดยเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 เป็นต้นมา

read more
วันวิสาขบูชา พ.ศ.2551
19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ในวันวิสาขบูชาที่กำลังจะมาถึงนี้เราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญของโลก อย่างมีคุณค่าโดยเฉพาะในปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จะมีการรวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจำนวน 200,000 คนจากทุกทิศทั่วประเทศไทย ที่รู้จักกันในนาม V-Star (Virtuous Star) ดาวแห่งความดี หรือเยาวชนผู้ที่สมัครเข้าร่วมการประกวดในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเราจะได้ยึดเอาวันสำคัญวิสาขบูชานี้ อันเป็นวันต้นแบบแห่งการทำความดีของพระพุทธเจ้า

read more