หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ในครั้งที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงยังมีชีวิตอยู่ ท่านปรารถนาจะสร้างโรงทาน สถานที่แห่งการสร้างมหาทานบารมี และให้พระภิกษุสามเณรที่จำพรรษา ณ วัดพระธรรมกาย ไม่ต้องกังวลต่อการแสวงหาภัตตาหาร มีเวลาในการศึกษาพระปริยัติธรรมและประพฤติปฏิบัติธรรมมากขึ้น นับตั้งแต่การเริ่มสร้างวัดพระธรรมกาย คุณยายอาจารย์ฯ จึงได้ตั้งโรงทานขึ้น โดยมีการจัดภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธรรมกายด้วย ต่อมาสถานที่ของการจัดกิจกรรมงานบุญขยายออกไปกว้างขวางขึ้น สภาธรรมกายสากลหลังคาจากจึงเป็นสถานที่ถวายภัตตาหารถวายพระภิกษุและเลี้ยงอาหารสาธุชนเรื่อยมา เมื่อคุณยายอาจารย์ฯ ละสังขารไปแล้ว พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) และศิษยานุศิษย์คุณยายอาจารย์ฯ ทั่วโลก จึงพร้อมใจกันสถาปนาหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงขึ้น เพื่อจัดเป็นสถานที่ให้พระภิกษุฉันภัตตาหารและสาธุชน อุบาสก อุบาสิกา เจ้าหน้าที่ วัดพระธรรมกายรับประทานอาหารอย่างเป็นสัดส่วน และเป็นอนุสรณ์ถึงคุณยายอาจารย์ฯ ในการทุ่มเทสร้างบารมีให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน

หอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงมีพื้นที่ใช้สอย 32,000 ตารางเมตร รองรับพระภิกษุสงฆ์และสามเณรฉันภัตตาหารพร้อมกันได้ 6,000 รูป มีโรงครัวที่สามารถประกอบอาหารเลี้ยงพระและสาธุชนที่มาปฏิบัติธรรมในงานบุญใหญ่ได้วันละ 200,000 คน หลังคาหอฉันประกอบด้วยยอดโดมสีขาวที่เป็นมหาเจดีย์น้อย ซึ่งใช้ในงานสลายร่างคุณยายอาจารย์ฯ และเชิงลาดลดหลั่นเป็นขั้นบันได ส่วนล่างของเชิงลาดเป็นน้ำตกเพื่อการระบายความร้อน อาคารหอฉันออกแบบให้มีความโปร่ง มีเสาน้อย มีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง บริเวณโดยรอบหอฉัน มีไม้ดอก ไม้ประดับ สวยงาม ร่มรื่น สบายตา มุมทั้ง 4 ด้านของอาคารหอฉัน มีเสามงคลที่ออกแบบให้ดูสวยงาม ใช้เป็นเสาล่อฟ้า และติดตั้งดวงโคม เพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่โดยรอบ โรงครัว เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น มีระบบผลิตอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย

ปัจจุบันหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง นอกจากจะเป็นสถานที่ฉันภัตตาหารของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรแล้ว ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมงานบุญต่างๆ มากมาย เช่น พิธีถวายบาตรสามเณรธรรมทายาท พิธีบรรจุพระของขวัญในงานบุญต่างๆ พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีถวายอุปกรณ์กันหนาว พิธีถวายบุญโคมประทีป พับจีวร ฯลฯ ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานที่แห่งการสร้างมหาทานบารมีและสร้างบุญกุศลได้คุ้มค่ากับพื้นที่ที่สุด

บทความอื่นๆในหมวดนี้