ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

ข้อมูลล่าสุดในหมวดนี้
พิธีทอดกฐิน พ.ศ.2557 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ
8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชน จังหวัดสระแก้ว และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

read more
ประมวลภาพพิธีทอดกฐิน พ.ศ.2556 ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ
30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประมวลภาพ “พิธีทอดกฐิน” พ.ศ.2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

read more
ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
8 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ เลขที่ 999 หมู่ 7 ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

read more