พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 133 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 133

พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด ครั้งที่ 133

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และคณะศิษยานุศิษย์, คณะสงฆ์ – กัลยาณมิตรจังหวัดยะลา, หน่วยงานภาครัฐและเอกชน, กัลยาณมิตรทั่วโลก จัดพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 133 และพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 98 ณ ศาลาการเปรียญ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

เวลา 06.30 น. เป็นพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 100 กว่ารูป โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายบุญยสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 98 จำนวน 650 กองทุน, พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนม์ในเหตุการณ์ความไม่สงบ และพิธีถวายสังฆทาน  323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 14 ครั้งที่ 133 โดยได้รับความเมตตาจาก พระสุนทรวิสุทธานุวัตร เจ้าคณะอำเภอเบตง เป็นประธานสงฆ์

โอกาสนี้ พระสุนทรวิสุทธานุวัตร ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า... การถวายสังฆทานนั้นถือว่าเป็นการยาก ต้องคนมีศรัทธา มีความเชื่อว่าทำดีต้องได้ดี อย่านี้เป็นต้น โครงการนี้ที่ทำมา 10 กว่าปีแล้ว ถือว่าเป็นปัจจัยเป็นชีวิตของคณะสงฆ์จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา และตลอดถึงครูบาอาจารย์ที่รับทุนฯ ผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่ามหาศาล ได้มาถวายมหาสังฆทาน ได้มาพบปะปรึกษาหารือกัน ขอให้เรามีความสามัคคีกัน เมื่อเรามีความสามัคคีกันแล้ว บ้าน วัด ก็จะอยู่อย่าสันติสุข เราต้องช่วยกันต่อยอดรักษาไว้

อนึ่ง พิธีถวายสังฆทาน 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ฯ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2548 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี จนถึงปัจจุบัน จัดเป็นปีที่ 14 ครั้งที่ 133 รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า 400 ล้านบาท และจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ ส่วนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ มอบเป็นปีที่ 11 ครั้งที่ 98 จำนวน 650 กองทุน รวม 11 ปี มอบแล้วกว่า 30,000 กองทุน เป็นเงินกว่า 60 ล้านบาท

บทความอื่นๆในหมวดนี้