การรับชมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DMC :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

การรับชมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม DMC

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งการรับชม DMC ผ่าน​กล่อง​รับสัญญาณ

ขณะนี้ ท่าน​สามารถรับชมรายการของ​สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC จาก​กล่อง​รับสัญญาณ ดัง​ต่อไปนี้ (ได้รับการอนุญาตจาก กสทช. และ คสช. ให้ออกอากาศ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557)

 1. กล่องรับสัญญาณยี่ห้อ DTV กล่องขาว ช่อง 69 หรือ กล่องดำ ช่อง 269
 2. กล่องรับสัญญาณ ยี่ห้อ PSI ระบบ KU Band (จานเล็ก) ช่อง 107
 3. ระบบ C Band (จานดำ) ช่อง 234
 4. กล่องรับสัญญาณ ยี่ห้อ Sunbox ระบบ C และ KU Band ช่อง 240

หมายเหตุ:

 • ถ้า​ยัง​ไม่​สามารถรับสัญญาณได้ ให้ถอดปลั๊กของเครื่องรับสัญญาณออกประมาณ 1 นาที แล้วเสียบใหม่ (ไม่ใช่การปิดเครื่องจากปุ่มหน้าเครื่องหรือปิดจากรีโมท)
 • กล่องรับสัญญาณ ยี่ห้อ GMMz, CTH จะสามารถรับชมได้หลังจากวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ..2557 เป็นต้นไป
 • กล่องรับสัญญาณ นอกจากนี้ ต้องเป็นกล่องที่รับสัญญาณจาก ดาวเทียมไทยคม C หรือ KU Band และใส่ Biss key ได้​เท่านั้น จึง​จะ​สามารถรับชมรายการได้

อนึ่ง ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC งดส่งสัญญาณออกอากาศที่ดาวเทียม NSS6 แล้ว กล่องรับสัญญาณที่เคยรับชมรายการดังต่อไปนี้ เช่น DharmaTV, สุวรรณภูมิ, Ch8, ลำโขงแชนแนล, Giffarine, Home, 13 siamthai, FMTV ไม่สามารถรับชมรายการ DMC ได้อีกต่อไป

 • เพื่อความสะดวก ทุกวันอาทิตย์ ท่านสามารถนำเฉพาะกล่อง​รับสัญญาณ มาให้ช่างตรวจเช็ค และขอคำแนะนำได้ที่ สภา​ธรรมกายสากล เสา D 6
 • ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆทาง DMC ได้ที่ http://live.dmc.tv/

สามารถสอบถามได้ที่ Call Center ดังต่อไปนี้

 • DTV โทร. 02-950-5005
 • PSI Call Center 02-730-2999
 • GMMZ Call Center 1629
 • Sunbox Call Center 1781
 • CTH Call Center 1619

สถานนีวิทยุโทรทัศน์ DMC (Dhammakaya Media Channel)

Call Center: 02-831-1000, 081-487-3685

วิธีการใส่ Biss Key เพื่อรับช่อง DMC สำหรับเครื่อง Topfield 4000

หน้าจอทีวี ช่อง DMC

กดปุ่มเมนู 1 ครั้ง -> เลื่อนไปที่ BISS Access

กดปุ่มเข้า 1 ครั้ง

กดปุ่มเข้า 1 ครั้ง

ป้อนรหัส Setting โดยปกติเป็น 0000

ป้อนรหัส BISS KEY 11 11 11 33 11 11 11 33

กดปุ่ม Exit 2 ครั้ง -> รับชมได้แล้ว

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้