บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557

ประมวลภาพ บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน พ.ศ.2557

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพรชบูรณ์

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง: ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

บทความอื่นๆในหมวดนี้