พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี ประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง

พิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2557 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีอัญเชิญรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ วัดตาก้อง ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กิจกรรมบุญในครั้งนี้มีประชาชนทั้งในพื้นที่และจากจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

เมื่อขบวนอัญเชิญรูปเหมือน พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ถึงวัดตาก้องแล้ว ได้มีการประกอบพิธีถวายรูปเหมือน พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จฺนทสโร) โดยมี พระครูสาราภิวัฒน์ เตชสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดตาก้อง เป็นประธานสงฆ์ จากนั้น นายกิจจา ฉิ่งทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาก้อง ได้กล่าวขอบคุณพระเทพญาณมหามุนี หลวงพ่อธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ต่อด้วย กัลยาณมิตรศักดิ์ – กัลยาณมิตรนฤมล สุทธิพงษ์คูณ เป็นตัวแทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายรูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี (สด จฺนทสโร) พระผู้ปราบมาร โดยมี พระมหาสุทธิชัย สุทธิชโย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มอบป้ายรูปเหมือน พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) แด่พระครูสาราภิวัฒน์ เตชสมฺปนฺโน เจ้าอาวาสวัดตาก้อง ปิดท้ายด้วยการประกอบพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมี กัลยาณมิตรสมศรี แซ่แต้ และกัลยาณมิตรกมลทิพย์ แสงจันทร์ เป็นผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวาย พร้อมถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ กิจกรรมบุญในครั้งนี้ ได้สร้างความปลื้มปีติให้แก่สาธุชนและผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้

วัดตาก้อง มีชื่อเดิมว่า "วัดไพรวัลย์นิกาวาส" สร้างขึ้นเมื่อราวปี พ.ศ.2225 นับว่าเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 300 ปี แต่เดิมพื้นที่บริเวณหน้าวัด มีแม่น้ำสายโบราณสายหนึ่งซึ่งใช้เป็นเส้นทางเดินเรือไปบ้านยาง พระแท่นดงรัง ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี หมู่บ้านตาก้องเป็นหมู่บ้านที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมาเป็นเวลานับ 100 ปี  เดิมเรียกว่า "บ้านอ้ายก้อง" สันนิษฐานว่าเรียกตามชื่อคหบดีชาวจีนคนหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของโรงหีบอ้อย ในหมู่บ้านที่มีชื่อว่า “เจ๊กก่อง” หรือ “เจ๊กก้อง”

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เมื่อมีการแบ่งการปกครองเป็นหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ “หมู่บ้านอ้ายก้อง” ได้ยกฐานะเป็นตำบลชื่อว่า "ตำบลตาก้อง" สันนิษฐานได้ว่าชื่อของ "วัดไพรวัลย์นิกาวาส" คงเปลี่ยนตามชื่อของตำบลเป็น "วัดตาก้อง" มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีพระครูสาราภิวัฒน์ (วีระวงศ์ เตชฺสมฺปนฺโน) หรือหลวงพ่อเล็ก เป็นเจ้าอาวาส

เมื่อพระครูสาราภิวัฒน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสเมื่อ พ.ศ.2540 ท่านขึ้นชื่อว่าเป็นพระนักพัฒนารูปหนึ่งของ จังหวัดนครปฐม ทั้งในด้านการก่อสร้างและในด้านส่งเสริมการศึกธรรมให้แก่พระภิกษุ – สามเณร และฆราวาส ในแต่ละปีจะมีนักเรียนในเขตใกล้เคียงกับมาเรียนและสอบธรรมศึกษาที่วัดตาก้อง ไม่ตำว่า 3,000 คน ปัจจุบัน วัดตาก้องกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในตำบลตาก้อง อีกทั้งมีบรรยากาศร่มรื่น เหมาะกับสำหรับการปฏิบัติธรรม

 

บทความอื่นๆในหมวดนี้