มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 32 วัด จ.ปัตตานี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

มูลนิธิธรรมกาย มอบข้าวสารอาหารแห้ง 32 วัด จ.ปัตตานี

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย โดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหมายให้สมาคมรักความดีปัตตานี นำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ไปถวายให้แก่วัดจำนวน 32 แห่ง ใน 5 อำเภอของจังหวัดปัตตานีซึ่งได้ทำพิธีรับมอบ ณ วัดหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

วัดทั้ง 32 แห่ง ได้แก่ วัดโคกสมานประชาราม, วัดมุจรินทวาปีวิหา, วัดสถิตชลธาร, วัดสุนันทาราม, วัดสุวรรณนากร, วัดยานิการาม, วัดสารวัน, วัดบ้านไม้แก่น, วัดมหันตคาม, วัดโชติรส, วัดบ้านดี, สำนักสงฆ์แหลมนก, วัดสันติการาม, วัดขจรประชาราม, วัดหลักเมือง, วัดนพวงศาราม, วัดตานีนรสโมสร, วัดนิกรชนาราม, วัดมะปริงงารีราม, วัดป่าศรี, วัดกุสาวดี, วัดปิยาราม, วัดตะเคียนทอง, วัดบูรพาราม, วัดมัชฌิมาวาส, วัดปลักปรือ, วัดทุ่งข่อย, วัดควนน้อย, วัดบุพนิมิต, วัดป่าสวย, วัดโพธาราม และ สำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานในพื้นที่มารับของช่วยเหลือ ได้แก่ โรงเรียนวัดทรายขาว, วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ทหารหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 23, กองร้อยสนับสนุนเฉพาะกิจปัตตานี 23, กองร้อยทหารราบ 1521 ปัตตานี, กองร้อยทหารราบ 1522 ปัตตานี, กองร้อยทหารราบ 1523 ปัตตานี, กองร้อยทหารราบ 124 ปัตตานี, ทหารค่ายอิงคยุทธบริหารปัตตานี, อาสาสมัครรักษาหมู่บ้านปัตตานี, ชมรมป้องกันภัยเมืองปัตตานี และกองร้อยทหารพราน 4308 ปัตตานี

พิธีมอบของช่วยเหลือครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ ร้อยเอกสุวรรณ ปุตตาพัฒน์ ผู้บังคับกองร้อยทหารพราน 4308 จังหวัดปัตตานี ร่วมในพิธีด้วย

รับชมวีดิโอ มอบข้าวสารอาหารแห้ง 32 วัด จ.ปัตตานี

บทความอื่นๆในหมวดนี้