กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย 2555 :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice 

 

กำหนดการพิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย 2555

กำหนดการพิธี "ทอดผ้าป่าธรรมชัย" เพื่อสร้างทุกสิ่ง วันอาทิตย์ต้นเดือนที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

การทอดผ้าป่าของวัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นครั้งแรกในวันวิสาขบูชาที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2514 ซึ่งเป็นการทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัด จากนั้นก็ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าเป็นประจำทุกปี เฉลี่ยปีละสองครั้ง ในวันมาฆบูชาและวันวิสาขบูชา จนกระทั่งได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าครั้งสุดท้ายในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2544 นับจากนั้นเป็นต้นมา วัดพระธรรมกายก็ไม่ได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าขึ้นอีกเลย เนื่องจากได้จัดให้มีพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ทั่วประเทศ เฉลี่ยปีละสองครั้งแทนมาโดยตลอด จนกระทั่งในวารดิถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งถือเป็นอุดมมงคลฤกษ์ที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้มีบุญที่มาไม่ทันสร้างวัดตั้งแต่ยุคแรก ได้มีส่วนในบุญ...สร้างทุกสิ่ง และมีโอกาสทำบุญสร้างทุกอย่างที่กำบังจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยการ “ทอดผ้าป่าธรรมชัย” เพื่อเติมความสุข, ความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตสืบไป

การทอดผ้าป่า ถือเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ ที่สามารถทำได้ทุกฤดูกาล จัดเป็นสังฆทาน คือ เป็นทานที่ถวายไม่เฉพาะเจาะจงกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง เพราะผู้ใจบุญในสมัยก่อนจะนำผ้าไปแขวนไว้ตามต้นไม้ ตามกองขยะ กองหยากเยื่อ ตามข้างทางที่พระภิกษุสงฆ์เดินผ่าน โดยทำทีว่าทิ้งแล้ว และเมื่อมีพระภิกษุเดินไปพบจึงหยิบไปทำจีวร เพราะถือว่าเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของ ซึ่งผ้าชนิดนี้จะเรียกว่า “ผ้าป่า” หรือ “ผ้าบังสุกุล” ต่อมาภายหลัง หมอชีวกโกมารภัจจ์เห็นถึงความลำบากของพระภิกษุสงฆ์ ที่ต้องเอาผ้าที่ชาวบ้านทั้งหลายทิ้งไว้ตามกองขยะ กองหยากเยื่อ หรือนำเอาผ้าที่ห่อศพมาทำความสะอาด แล้วเย็บย้อมเป็นผ้าสบงจีวร เพราะไม่สามารถรับผ้าที่ชาวบ้านนำมาถวายโดยตรงได้เลย ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงได้กราบทูลขอพรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า “ขอให้ภิกษุรักคฤหบดีจีวรได้” (หมายถึง รับผ้าจีวรที่มีผู้ถวายได้) และหมอชีวกโกมารภัจจ์ก็เป็นทายกคนแรกที่ได้น้อมถวายคฤหบดีจีวรเป็นครั้งแรก โดยนำผ้าเนื้อดีจากแคว้นกาสีที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าจัณฑปัชโชต น้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งหลังจากถวายแล้ว พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนา และกล่าวอนุโมทนาคาถาแก่หมอชีวกโกมารภัจจร์ ซึ่งเมื่อพระองค์ทรงกล่าวจบแล้ว หมอชีวกโกมารภัจจ์ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน นับจากนั้นเป็นต้นมา พระภิกษุจึงสามารถใช้ "คฤหบดีจีวร" หรือ "ผ้าไตรจีวรสำเร็จรูป" หรือจะถือเอาผ้าผืนใดผืนหนึ่งแทนผ้าป่าหรือผ้าบังสุกุล ในพิธีทอดผ้าป่า มาถึงยุคปัจจุบัน

กำหนดการทอดผ้าป่าธรรมชัย "สร้างทุกสิ่ง"

วันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 ณ วัดพระธรรมกาย

พิธีภาคเช้า ตักบาตร

 • 06.15 น. คณะสงฆ์พร้อมในพื้นที่
 • 06.30 น. เริ่มพิธีตักบาตร - พิธีกร นำอาราธนาศีล 5 / ประธานสงฆ์ ให้ศีล - ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน - พระภิกษุ – สามเณรให้พร / แปรแถวบิณฑบาต
 • 08.00 น. เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / บูชาข้าวพระ / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 • 08.30 น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
 • 09.30 น. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี - พิธีกร นำกราบพระประธาน / นำกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ - พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ / นำบูชาข้าวพระ
 • 11.00 น. ผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
 • 11.15 น. เสร็จพิธีภาคสาย

พิธีภาคบ่าย พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง

 • 12.10 น. รายการพิเศษ “กล่าวสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย”
 • 13.15 น. คณะสงฆ์ และสาธุชน ร่วมสวดมนต์บทสรรเสริญคุณพระธรรมกาย
 • 13.30 น. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี - พิธีกร นำกราบพระประธาน / นำกราบประธานสงฆ์ และคณะสงฆ์
 • 13.35 น. ริ้วขบวน “บรมเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนา และวิชชาธรรมกาย” อัญเชิญผ้าป่าเดินทางจากทางเข้า 1 สู่ศูนย์กลางพิธีรัตนบัลลังก์
 • 14.15 น. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ นำนั่งสมาธิ
 • 15.00 น. พิธีทอดผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง - ผู้แทนสาธุชนผู้มีบุญ นำกล่าวคำถวายผ้าป่า - คณะสงฆ์แปรแถวประจำแท่นผ้าป่า รอบพื้นที่ภายในสภาธรรมกายสากล - คณะสงฆ์พิจารณาผ้าป่า / แปรแถวกลับ - คณะสงฆ์ให้พร - พิธีกรนำกราบ ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์
 • 15.30 น. พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานสงฆ์ - รับถวายปัจจัยร่วมบุญผ้าป่าธรรมชัย เพื่อสร้างทุกสิ่ง - กล่าวให้โอวาท
 • 16.15 น. เสร็จพิธี

บทความที่เกี่ยวข้อง ผ้าป่าธรรมชัย วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2555

คำค้น
1
บทความอื่นๆในหมวดนี้