122 ปี พระมงคลเทพมุนี พิธีประดิษฐานดวงแก้วบรมจักรพรรดิ ณ แผ่นดินกลางน้ำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี :: Dhammakaya Foundation & Wat Phra Dhammakaya : World Peace through Inner Peace using Meditation Practice  

 

122 ปี พระมงคลเทพมุนี พิธีประดิษฐานดวงแก้วบรมจักรพรรดิ ณ แผ่นดินกลางน้ำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

122 ปี พระมงคลเทพมุนี

พิธีประดิษฐานดวงแก้วบรมจักรพรรดิ

ณ แผ่นดินกลางน้ำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

 

“...กลางนี่ ลึกซึ้งนัก ไม่มีใครรู้ใครเข้าใจกันเลย ธรรมที่เรียกว่าข้อปฏิบัติอันเป็นกลางน่ะ ปฏิบัติ แปลว่า ถึงเฉพาะซึ่งกลาง...”

โอวาท พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

อมตะโอวาทอันทรงคุณค่า ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ได้มอบไว้ให้กับอนุชนคนรุ่นหลังนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงคำนิยามทั่วไปที่มีความหมายดาษดื่น แต่คือสุดยอดแห่งธรรมปฏิบัติที่แลกมาด้วยการเอาชีวิตเป็นเดิมพัน ทุกคำจึงกลั่นมาจากความบริสุทธิ์ล้วนๆ เป็นดั่งถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยอันสูงส่ง กล่าวคือ เป็นสัจจวาจาที่ไม่ทิ้งข้อกังขาใดๆไว้ในใจ จึงเป็นที่มาของความหมายว่า “คำเดียว ใช้ไปได้ตลอดชาติ”

10 ตุลาคม พุทธศักราช 2549 เป็นวันที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อเหล่าศิษยานุศิษย์ ผู้เคารพบูชาพระมงคลเทพ มุนี ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย เพราะย้อนหลังไปเมื่อ 122 ปีก่อน ท่านได้ถือกำเนิดขึ้นบนแผ่นดินกลางน้ำ รูปทรงใบบัว ณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี การบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนี หรือ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสว่างไสวของโลก เพราะท่านได้อุทิศชีวิต ในการค้นพบวิชชาแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปหลังพุทธปรินิพพาน 500 ปี และได้ชี้บอกขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ว่า “ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 คือ กุญแจแห่งการไขความลับทั้งมวลของชีวิต”

ดังนั้น หากไม่มีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ถือกำเนิดขึ้นมา คงไม่มีพวกเราเหล่าขุนพลกล้าแห่งกองทัพธรรม ที่ได้มาร่วมสร้างบุญบารมีในวันนี้ และโลกคงมืดมิดด้วยถูกอวิชชาครอบงำต่อไป

 

 

ช่องว่างระหว่างสองพันปีที่ความรู้อันทรงคุณค่าได้สูญหาย ช่างเหมือนกับช่วงเวลาแห่งความอาภัพของโลก แม้มนุษย์จะมีพระธรรมกายภายใน แต่หากไร้ซึ่ง “ผู้ชี้แนะ” ชีวิตนี้คงไร้แก่นสาร การบังเกิดขึ้นของหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จึงนับเป็นนิมิตหมายของการปิดนรก เปิดสวรรค์ และชี้หนทางพระนิพพาน ให้กับมวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

 

 

ในวาระครบรอบ 122 ปี วันคล้ายวันก่อเกิดกายเนื้อของยอดมหาปูชนียาจารย์ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อันเป็นจุดเริ่มต้นของ “กายธรรม” อันประเสริฐ เหล่าศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่วัดปากน้ำทุกคน จึงพร้อมใจร่วมกันสถาปนามหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ให้สถิตสถาพรยังแผ่นดินเกิดของท่าน ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2549

 

 

ซึ่งบ้านเกิดของหลวงปู่เป็นเรือนไม้ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปใบบัว ล้อมรอบด้วยธารน้ำ ณ หมู่บ้านเหนือ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ฝั่งตรงข้ามฟากคลอง คือ วัดสองพี่น้อง ซึ่งเดิมมีสะพานไม้เชื่อมข้ามคลอง เดินไปมาติดต่อกันได้สะดวก แม้ปัจจุบันนี้ หมู่บ้านที่ตั้งเดิมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ยังคงสภาพผืนดินใบบัวอันศักดิ์สิทธิ์ ที่จารึกเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าของพระมหาเถระ ผู้ทรงคุณูปการใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา ในยุครัตนโกสินทร์ อย่างไม่เสื่อมคลาย

ในวันนั้น เราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีประดิษฐานดวงแก้วบรมจักรพรรดิ เป็นปฐมเริ่มในการก่อสร้างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี บนผืนดินใบบัวแห่งนี้ ซึ่งเวลาดี เวลาสว่าง 17.00 น. ลูกหลานหลวงปู่ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใด พร้อมใจกันร่วมประกอบพิธีทั่วโลก

มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่กำลังจะบังเกิดขึ้น มีลักษณะเป็นรูปทรงภูเขาทอง 8 เหลี่ยม ภายในบันทึกประวัติการสร้างบารมีของท่าน ตั้งแต่ปฐมวัย มัชฌิมวัย และปัจฉิมวัย ศูนย์กลาง คือ รูปหล่อทองคำ ให้เราได้กราบไหว้บูชา เพื่อจะนำแบบอย่างคุณธรรมของท่านมาเป็นกำลังใจ และแบบแผนในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตา สืบสานมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของยอดมหาปูชนียาจารย์ ที่จะเผยแผ่วิชชาธรรมกายให้กว้างไกลออกไปทั่วโลก พิธีกรรมในวันนี้ จึงนับเป็นวันประวัติศาสตร์แห่งการสร้างความดีครั้งสำคัญอีกวันหนึ่ง เพื่อความรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนาในวันข้างหน้า ไปอีกนานนับพันปี ทุกท่าน ณ ที่นี้ จึงถือเป็น บุคคลประวัติศาสตร์ ที่คนรุ่นหลังจักต้องจารึกเป็นตำนาน เล่าขานเรื่องราวการสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

โดย… อุบลเขียว

ประมวลภาพ

บทความอื่นๆในหมวดนี้